Testēšana ar ultraskaņu

 

Testēšanā ar ultraskaņu SIA TEHNISKAIS CENTRS izmanto modernās iekārtas, lielisku priekšmeta un tehnisko īpašību pārzināšanu, kā arī lielu iepriekšējo darbu pieredzi.

 

Paveiktie darbi, raksturo SIA TEHNISKAIS CENTRS kā vienu no labākām kompānijām biezuma mērījumu un metināto savienojumu skanēšanu darbu veicējiem, dažādu veidu dinamiskās un statiskās konstrukcijās.


Mūsu speciālistu zināšanu kompetence, saskaņā ar EN ISO 9712, tiek apstiprināta ar III un II līmeņa sertifikātiem, kuri ir harmonizēti ar PED 97/23 regulu.

 

 

Testēšanā ar ultraskaņu(UT)  un (PA/UT) izmanto augstās frekvences skaņas viļņu enerģiju . Testēšana ar ultraskaņu var tikt izmantota defektoskopijas veikšanai, novērtēšanai, izmēru noteikšanai, materiālu īpašību noskaidrošanai, un cits. Testēšana ar ultraskaņuir ļoti universāla un praktiska nesagraujošās testēšanas metode. Dažas šīs metodes priekšrocības ietver:    * Jūtīgs arējo un iekšējo indikāciju noteikšanai

    * Izplatīšanās dziļums defektoskopijas un mērījumu veikšanai ir pārāks par citām nesagraujošās

       testēšanas metodēm

    * Izmantojot atbalss metodi nepieciešama tikai vienpusējā pieeja testēsanas objektam
    * Ļoti precīza indikāciju formas, izvietojuma un izmēru noteikšanai
    * Nepieciešami minimāli izdevumi testēšanas sagatavošanai
    * Elektroniskās iekārtas nodrošina momentālu rezultātu

    * Sīki izstrādātus attēlus var iegūt ar automatizētu sistēmu palīdzību
    * Kā papildinājums defektoskopijai un biezuma mērīšana  ar ultraskaņu,         

      PA/UT- ultraskaņas testēšana ar vizualizācijas iespēju ( Phased Array Ultrasonic Testing)