Metinātāju sertifikācija

 

SIA "TEHNISKAIS CENTRS" NPSC (Neatkarīgais Personāla Sertificēšanas Centrs) piedāva metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

 

2012. gada 14. martā SIA "TEHNISKAIS CENTRS" NPSC tika akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK un ir kompetents veikt metinātāju sertifikāciju atbilstoši Eiropas standarta LVS EN ISO/IEC 17024 "Atbilstības novertēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" prasībām sekojošās sfērās:

 

Nereglamentētajā sfērā atbilstoši :

LVS EN ISO 9606-1:2018: „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 1.daļa: Tēraudi”

LVS EN ISO 9606-2:2006L: „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi”

 

Reglamentētajā sfērā atbilstoši :

Ministru kabineta noteikumi Nr.588  „Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” (2006. gada 18. jūlijā), II nodaļa

LVS EN 287-1:2012L:  „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 1.daļa: Tēraudi”

LVS EN ISO 9606-2:2006L: „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi”

 

Reglamentētajā sfērā ar spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu atbilstoši :

Ministru kabineta noteikumi Nr.348  „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” (2016. gada 7. jūnijā), 47.4. apakšpunkts

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/68/ES  par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū (2014. gada 15. maijā), I pielikuma 3.1.2. punkts

LVS EN ISO 9606-1:2018: „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 1.daļa: Tēraudi”

LVS EN ISO 9606-2:2006L: „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi”

 

 

SIA "TEHNISKAIS CENTRS" NPSC ir piešķirts šāds paziņotās institūcijas numurs: 2619. Informācija par paziņošanu ir publiski pieejama šeit.

 

Sertificēšanas procedūra ietver:


* pretendenta reģistrācija;
* praktiskais eksamens - kontrolparaugu metināšanas veidā;
* nepieciešamo laboratorijas testu veikšana;
* rezultātu vērtēšana, lēmums par sertificēšanu, sertifikāta izsniegšana.


Metinātājs var būt sertificēts sekojošiem rokas vai daļēji mehanizētiem metināšanas procesiem:


111       Rokas loka metināšana ar kūstošo elektrodu (MMA)
114       Loka metināšana ar pašaizsargājošo pulverstiepli
121       Loka metināšana ar monolīto stiepli zem kušņiem (daļēji mehanizēta)
125       Loka metināšana ar pulverstiepli zem kušņiem (daļēji mehanizēta)
131       Loka metināšana ar monolīto stiepli inertā gāzē (MIG)
135       Loka metināšana ar monolīto stiepli aktīvā gāzē (MAG)
136       Loka metināšana ar pulverstiepli ar kušņu pildījumu aktīvā gāzē (MAG)
138       Loka metināšana ar pulverstiepli ar pulverveida metāla pildījumu aktīvā gāzē (MAG)
141       Loka metināšana ar volframa elektrodu ar monolīto piedevu materiālu (stiepli vai stieni) inertā gāzē (TIG)
142       Loka metināšana ar volframa elektrodu bez piedevu materiāla inertā gāzē (TIG)
143       Loka metināšana ar volframa elektrodu ar pulverveida piedevu materiālu (stiepli vai stieni) inertā gāzē (TIG)
145       Loka metināšana ar volframa elektrodu ar reducējošo gāzi un monolīto piedevu materiālu (stiepli vai stieni) inertā gāzē (TIG)
15         Plazmas loka metināšana
311       Acetilēna-skābekļa metināšana

 

Lai pieteikties sertifikācijai pretendentam jāiesniedz SIA TEHNISKAIS CENTRS sekojoši dokumenti:


- pieteikums;
- personu apliecinošs dokuments (pases kopija);
- metinātāja specialitātes apguvi apliecinošs dokuments (kopija, ja nepieciešams);
- fotogrāfija (4 x 5 cm);
- maksājuma garantijas vēstule-nosūtījums.

 

NPSC neietekmējamības paziņojums.

NPSC deklarē, ka tas saprot un ciena principus, kuri nodrošina neietekmējamību, objektivitāti un konfidencialitāti visa sertifikācijas procesa gaitā saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17024:2013 A/L standarta un NPSC kvalitātes rokasgrāmatas prasībām.

NPSC sertifikācijas darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.  NPSC darbojas neietekmējami attiecība uz tā pretendentiem, kandidātiem un sertificētām personām. Sertifikācijas procesā nodrošinātas vienādas panākumu iespējas katram kandidātam.NPSC ir atbildīgs par tā darbību neietekmējamību un nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu neietekmējamību.


Papildus informācija pa tālruni +37129469133, Anatolijs Gvardins