NDT UZRAUDZĪBA

 

 

Audits, kuru veic pasūtītājs pakalpojumu sniedzējam, ar mērķi nodrošināt piemērotību un/vai atbilstību standartam, noteiktai sistēmai vai prasībām. Veic kompānijas personāls vai pieaicinātie speciālisti pēc līguma. Procedūra var ietvērt sevī arī atsevišķu personu vai kompāniju auditu, pakalpojumu sniedzējus vienas grupas ietvaros.

 

Veic produkta piemērotības stāvokļa noteikšanai kvalitātes vai pārbaudes plānam.

Piemēro personālam, kas veic objekta nesagraujošo testēšanu, kvalifikācijas noteikšanai,  uz piemērotību kvalitātes vai pārbaudes plānam.