PAKALPOJUMI NDT LEVEL III

 

 NDT Level 3 loma nesagraujošā testēšanā ir svarīga- nepieciešams tikai apskatīt kvalifikācijas līmeni, lai saprast to. NDT Level 3 ir nepieciešams:

 

 

- izstrādāt, kvalificēt un apstiprināt procedūras, noteikt definīcijas un metodes, interpretēt noteikumus, standartus, tehniskos nosacījumus un dokumentāciju, kā arī nesagraujošās testēšanas metodes, metodikas un procedūras, kuras tiks pielietotas;

 

- nest atbildību par nesagraujošās testēšanas procesu, kurā ir kvalificēts,  interpretēt un novērtēt rezultātus no spēkā esošu noteikumu, standartu un specifikāciju redzespunkta;

 

- pietiekamas praktiskās zināšanas produkta materiālu zinībās, tehnoloģijā un izgatavošanas procesā, lai varētu izveidot tehniskos nosacījumus un palīdzēt novērtēšanas kritēriju izveidē, ja nav noteikts savādāk;

 

- vispārējs priekšstats par citām piemērotām metodēm nesagraujošā testēšanā;

 

- sagatavot  I un II līmeņa personālu sertifikācijas un eksamenācijas prasībām nesagraujošās testēšanas metodēs, kurās pašam ir augstākā kvalifikācija.