Metinātāju apmācība

 

 

Metinātāju skola piedāvā studentiem iespēju kļūt par metinātājiem. Metinātāja aroda apgūšana paver iespēju studentiem turpināt savu karjeru kā metinātājs.

 

SIA TEHNISKAIS CENTRS piedāva:
- apgūt mācību kursu „metinātāja” specialitātes iegūšanai;
- apgūt papildus teorētisko un praktisko apmācību metinātāja kvalifikācijas
  paaugstināšanai, saskaņā ar eiropas un starptautisko standartu prasībām.

Metinātājs var būt apmācīts sekojošās metināšanas metodēs:
-
MMA (E)      Rokas elektroloka metinašana ar elektrodu
-
MIG/MAG    Automātiskā/ pusautomātiskā metināšana inertu un aktīvu aizsarggāzu
                     vidē
-
WIG/TIG    Metināšana inertu aizsarggazu vidē ar nekūstošu volfrāma elektrodu
-
G                 Gāzes metināšana
 
 
 

Metinātājs var būt apmācīts un iegūt atļauju veikt strukturālo oglekļa tēraudu, leģētu un speciālo tēraudu, krāsaino metālu un to sakausējumu metināšanu...


Pēc klienta pieprasījuma ir iespējams veikt metinātāju apmacību būvlaukumos vai rūpniecības uznēmumos, izmantojot klienta aprīkojumu, metināšanas materiālus un materiālus paraugiem.

Apmacības kursa beigās metinātāji iegūst tiesības veikt metināšanas darbus, kuri ir apvienoti sekojosās tipveida tehnoloģiskās grupās:
-
I grupa      režģa celtniecības konsrukcijas
-
II grupa    karkasa konstrukcijas
-
III grupa   tehnoloģiskie cauruļvadi, atloki, armatūra
-
IV grupa    dzelzbetona konstrukciju armatūras un ieliekamo detaļu savienojumi

 

Piesakoties mācībām pretendentam jāiesniedz SIA TEHNISKAIS CENTRS šādus dokumentus:
- personu apliecinošs dokuments;
- dokumentu par vispārējo izglītību;
- maksājuma garantijas vēstule- nosūtījums.