Darbības joma

        

SIA TEHNISKAIS CENTRS darbības joma:

 

     * Spiedieniekārtas                                             * Pārtikas rūpniecība
     *
Naftas rūpniecības iekārtas                           * Kuģubūvniecība
           - Krāsnis                                                    
* Gāzes vadi
           - Naftas pārstrādes rūpnīcas                          * Gāzes sadales stacijas
           - Sfēriskie rezervuāri                                     * Ūdensvadi
           - Rezervuāri                                                 * Tilti
           - Perifērijas sistēmas                                     * Peldošās konstrukcijas
     * Ķīmijas rūpniecība                                         * Statiskās konstrukcijas
     *
Elektroenerģijas ražošanas sfēras vienības   * Metināšanas metožu paraugi
           - Tvaika                                                       * Materiālu paraugi
           - Hidro                                                        * Metināšanas operātoru paraugi
           - Dīzeļdiegvielas
           - Gāzes