Metinājumu inspekcija

 
 
 
Metināšanas inspektori veic metināto savienojumu un konstrukciju vizuālo apskati izgatavošanas processa laikā un pēc tā. Vizuālās apskates mērķis ir noteikt metināto savienojumu defektus un nepilnības. Potenciālu defektu, kas var mazināt metināto savienojumu funkcionalitāti, atklāšanai inpektori izmanto speciālas palīgierīces. Inspektori veic mērījumus, lai nodrošināt metināto savienojumu atbilstību specifikācijām.
 

 

Inspektori arī pārbauda metināšanas iekārtu iestatījumus un metināšanas paņēmienu pareizību. Veic metinātāju pārbaudi metināšanas procesa laikā, lai nodrošinātu darbu kvalitāti. Metināšanas inspektori reģistrē pārbaužu un testu rezultātus.