Konsultācijas par sertifikāciju

 

 

 

       • Nesagraujošās testēšanas personāla apmācība un konsultācijas sertificēšanai saskaņā

          ar EN 473 (EN ISO 9712).